Cennik - www.pekkancelaria.pl

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ceny usług są negocjowane indywidualnie, w zależności od rodzaju ewidencji księgowej, profilu działalności, formy prawnej Klienta, ilości i rodzaju dokumentów księgowych, stanu zatrudnienia i innych dodatkowych czynności.

Zakres, zasady i warunki współpracy, a także wzajemne zobowiązania są określane w szczegółowej umowie zabezpieczającej interesy obu stron. Ustalona indywidualnie z Klientem cena za obsługę księgową jest ceną ostateczną, która obejmuje czynności zawarte w umowie, a także doradztwo indywidualne i pomoc w wypełnianiu dokumentów do banku czy innych instytucji.


Przykładowy cennik*:
Usługi stałe:
Pełne księgi rachunkowe  (z VAT)
od 800 zł netto
Pełne księgi rachunkowe  (bez VAT)
od 400 zł netto
Podatkowa księga przychodów i rozchodów (z VAT)
od 200 zł netto
Podatkowa księga przychodów i rozchodów (bez VAT)
od 160 zł netto
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (z VAT)
od 150 zł netto
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (bez VAT)
od 100 zł netto
Kadry i płace
od 30 zł netto za pracownika
Umowy cywilnoprawne  - od 20 zł za zleceniobiorcę
Ewidencja VAT
od 100 zł netto

Usługi jednorazowe:
Przygotowywanie wniosków o uzyskanie dotacji z Urzędu Pracy
od 200,00 zł  brutto
Rozliczenia roczne osób fizycznych w zakresie podatku dochodowego
od 30 zł brutto dla dochodów uzyskanych w kraju i od 60 zł brutto dla dochodów uzyskanych poza granicą kraju
Przygotowanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane dla osób fizycznych
od 50 zł brutto
Przygotowanie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
od 50 zł brutto

Przygotowanie wniosku o nadanie numeru REGON od 50 zł brutto
Przygotowanie zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych VAT-R i NIP
od 50 zł brutto
Przygotowanie dokumentów rejestracyjnych Spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym
od 100 zł brutto
Doradztwo za 1 godzinę
od 50 zł brutto
Szkolenia za 1 godzinę
od 100 zł brutto* Wyżej podane ceny są tylko przykładem.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego