Linki - www.pekkancelaria.pl

Idź do spisu treści

Menu główne:

Firma Komputerowa z którą współpracujemy
www.luxpc.com.pl

Urząd Skarbowy w Stargardzie Szczecińskim
http://www.izba-skarbowa.szczecin.pl/index.php?id=92

Zakład Ubezpieczeń Społecznych                            
www.zus.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
http://www.krus.gov.pl/

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Ministerstwo Sprawiedliwości
odpis KRS
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

Potwierdzenie numeru VAT (VIES)
strona Komisji Europejskiej
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN

Kalkulator Odsetek budżetowych
http://www.kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-odsetek-od-zaleglosci-podatkowych,12.html

Wskaźniki i stawki
http://www.wskazniki.gofin.pl/

Izba Celna
http://www.ic-szczecin.pl/www/

Ministerstwo Finansów                                              
www.mf.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny
www.stat.gov.pl

Narodowy Bank Polski                                              
www.nbp.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim
http://www.pupstargard.pl/Formy-aktywizacji/Biezace

InsERT SA
https://www.insert.com.pl/index.html

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego