Uprawnienia - www.pekkancelaria.pl

Idź do spisu treści

Menu główne:


Zgodnie z ustawą o rachunkowości Firma działa na podstawie Certyfikatów Kwalifikacyjnych Ministra Finansów uprawniających do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych:


- Certyfikat Księgowy Ministra Finansów o numerze 14855/2006,
- Certyfikat Księgowy Ministra Finansów o numerze 15039/2006,
- Certyfikat Księgowy Ministra Finansów o numerze 59840/2013.

Zespół biura posiada również wiele innych certyfikatów ukończenia kursów, szkoleń i warsztatów z zakresu księgowości, kadr i płac oraz podatków.
Posiadamy aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od ewentualnych błędów księgowych, błędnie naliczonych wynagrodzeń czy składek na ubezpieczenie społeczne.

Usługi księgowe świadczymy głównie z licencjonowanych  programów komputerowych  Spółki  InsERT z Wrocławia.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego